จำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Image Processing's Project with MATLAB

โดย: iBook Engineering [IP: 171.7.42.xxx]
เมื่อ: 2014-04-11 19:12:26
ทีมงาน iBook Engineering ได้ทำการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Image Processing's Project with MATLAB

ฉบับภาษาไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับนิสิต / นักศึกษาและผู้ทำงานด้วย Image Processing โดยตรง

โดยที่มีกำหนดวางขายในวันที่ 30 เมษายนนี้ เนื้อหาดูได้จากปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สนใจติดต่อจองหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ที่

นายภาธสุ ดวงมาลา 093-320-1455 และทางอีเมล์ที่ ibookengineering@gmail.com เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

www.ibookengineering.com, www.ibookengineering.wordpress.com

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 43,238