หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

โดย: thonburiruk [IP: 125.25.123.xxx]
เมื่อ: 2014-05-29 11:10:34
ข่าวดี !!!

โรงเรียนธนบุรีรักษ์การบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

สำหรับผู้ที่จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.3-ป.ตรี หรือเทียบเท่า และมีอายุ 18 ขึ้นไป

เปิดสอน หลักสูตรระยะสั้นเพียง 6 เดือน

- ผู้ช่วยเภสัชกร - ผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม - ผู้ช่วยศูนย์ความงาม - ผู้ช่วยพยาบาล

- หลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งเป็นภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ

• ภาคทฤษฎี 3 เดือน 420 ชั่วโมง

• ภาคปฏิบัติ 3 เดือน 420 ชั่วโมง

จบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ในคลินิกต่างๆ สถาบันเสริมความงาม ร้านเภสัช คลินิคทันตกรรม สถาบันดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล หน่วยงานรับเลี้ยงเด็ก ของภาครัฐและเอกชนและบรรจุงานแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลชั้นนำ ทั่วประเทศ

- ค่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 39,000 บาท จำนวนจำกัด !!!

สมัครวันนี้รับฟรี

- ชุดยูนิฟอร์มภาคทฤษฎี 2 ชุด

- ชุดยูนิฟอร์มภาคปฏิบัติ 2 ชุด

- ชุดกีฬา 1 ชุด

- ชุดกิจกรรม 1 ชุด

- กระเป๋า - ตำราเและเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร

- หอพักนักศึกษาแยก ชาย- หญิง

- ค่าน้ำ,ค่าไฟ

- อาหารกลางวัน

- ห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติ ให้บริการ Wi-Fi Internet

- การอบรม ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และพัฒนาบุคลิกภาพ

- กิจกรรมนันทนาการ และทัศนศึกษา"เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ " เริ่มต้นได้ที่นี่

ค่าเรียนสามารถผ่อนชำระได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-3625772 ด่วน!!! จำนวนจำกัด

www.thonburiruk.com โทร. 0 2451 5009 แฟกซ์ 0 2451 5008

www.facebook.com/thonburirukschool


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 46,289