รับสอนเขียนโปรแกรม C#

โดย: expert [IP: 182.232.183.xxx]
เมื่อ: 2020-04-12 12:09:48
รับสอนเขียนโปรแกรม C#เว็บไซต์ : http://expert-programming-tutor.com/

รายละเอียดคอร์ส C# : http://expert-programming-tutor.com/detail_course/cs.phpรับสอนเขียนโปรแกรม C#เน้น ฝึกคิด ฝึกลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง

ฝึกคิดเชิง ตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เน้นลงมือปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งและเริ่มต้น

มีการบ้านแบบฝึกหัดให้ทำเยอะaสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ

ครอบคลุมทั้งหลักสูตรระดับมหาลัยในไทยและ มหาลัยในต่างประเทศหลักสูตรที่เปิดสอน C#CS101 เป็นพื้นฐาน C# เทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัยปี 1 -2 ทั้งหมดCS102 (Course แนะนำ ) เรียน 16 ครั้ง เน้น การเรียนโปรแกรมพื้นฐานและ

การประยุกต์ใช้งานได้จริง ในการทำ โปรแกรม Windows Desktop Application

เรียน สำหรับต่อHardware และเซ็นเซอร์ต่างๆเช่น ไคเนค (Kinect)ระยะเวลาที่ใช้เรียน

CS101 เรียน 8 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมงCS102 เรียน 16 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมงCS101 เรียนอะไรบ้าง

* variable , expression ,การเขียน if-else , การเขียน loop

* loop2 loop3 loop4 loop5

* Array ,Method , Static ,sealed ,readonly ,try catch

* Method , pass by value ,pass by reference

* String , File

* Class + Object

* Interface Inheritance Polymorphism

* GUI

* Generic ,Collection

enum ,delegate,usingCS102 เรียนอะไรบ้าง

8 ครั้งแรกเรียนเหมือน CS101

ครั้งที่9-16เรียนเรื่อง

* Database Design ,Normalization ,ER Diagram,EER Diagram,โจทย์

* SQL , SELECT ,UPDATE, DELETE,INSERT,WHERE,ORDER BY,DISTINCT,GROUP BY,INNER JOIN,LEFT,RIGHT

* ADO.NET

* MVC (ADO.NET)

* WINDOWS APP WORKSHOP 1

* WINDOWS APP WORKSHOP, Software Process ,MVC 2

* WINDOWS APP WORKSHOP, Layer 3

* NETWORK PROGRAMMING

* PRINTING REPORT GRAPH

* WCF

* C# Serialization

* Protobuffer - MessagePack ,Framework

* Introduction to ASP.NETโปรแกรมที่ใช้

Microsoft Wisual Strudio 2013 , IIS ,Microsoft SQL SERVER EXPRESS ,MySQLเหมาะสำหรับ

* บุคคลทั่วไปที่สนใจการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

* นักเรียนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาการ คอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , ICT

* เจ้าของธุรกิจที่ต้องการรู้ระบบการทำงานของ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

* นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มเกรดการเรียนในมหาวิทยาลัย

* นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโทที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหา

***หมายเหตุ

ใน course นี้จะให้การบ้านกลับไปทำด้วย การเรียนเขียนโปรแกรมเป็นการฝึกฝน ต้องลงมือปฏิบัติเยอะๆถึงจะสามารถทำได้

ใน course นี้ใช้ .net 4.5

เรียนจบแล้วได้อะไร

* ความรู้ในการเขียนโปรแกรม computer

* OOP concept

* สามารถออกแบบ Database เบื้องต้นได้

* สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้

* สามารถใช้ ADO.net ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้

* สามารถเขียน Windows Form Application ได้

* รู้จัก ASP.net

* เข้าใจ concept การเขียนโปรแกรมแบบ 3-tiar เข้าใจ Software Architecture

* สามารถเขียน network programming บางแบบได้ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา* สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่ จบคณะ ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มาส่วนเพราะบางเรื่องถ้าไม่ได้ศึกษามาโดยตรงก็อาจจะตอบไม่ได้

* ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที

* ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ จากนักเรียนทั้งหมดที่ เรียนกับเรามาเรียนทุกครั้ง ทำการบ้านมาส่งทุกรอบ เกือบ 100% สามารถ

เขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง

* สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้อต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก

* เนื้อหาในคอสเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอสของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++รับสอน C# (ภาษาซีชาร์ป ) สำหรับเขียนโปรแกรมเชิงธุรกิจ, สำหรับเขียนโปรแกรมinteractive และ interactive designวิธีการจ่ายเงิน

จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน

วิธีการสมัครเรียน

โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)

084-88-00-255 (AIS)

หรือทาง email : ntprintf@gmail.comรายละเอียดเพิ่มเติม และค่าเรียนอยู่ในตารางด้านล่างสุด

http://expert-programming-tutor.com/detail_course/cs.php


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 74,401