‌รับ‌สอน‌เขียน‌โปร‌เเก‌รม‌ ‌Python‌ ‌

โดย: expert [IP: 182.232.183.xxx]
เมื่อ: 2020-04-12 12:15:33
‌รับ‌สอน‌เขียน‌โปร‌เเก‌รม‌ ‌Python‌ ‌

หา‌ที่‌เรียน‌พิเศษ‌ ‌Python‌ ‌สอน‌พิเศษ‌ไพ‌ทอน‌ ‌แนะนำ‌ที่‌ ‌

EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM‌ ‌โทร‌ ‌085-350-7540‌ ‌|‌ ‌

084-88-00-255‌ ‌

สอน‌โดย‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ ‌

ราย‌ละเอียด‌คอร์ส‌ ‌Python‌ ‌:‌ ‌

http://expert-programming-tutor.com/detail_course/python.p‌

hp‌ ‌‌สอน‌ตรง‌ตาม‌หลักสูตร‌ใน‌มหาวิทยาลัย‌ทั้ง‌ใน‌ไทย‌และ‌ต่าง‌ประเทศ‌ ‌

อเมริกา‌,‌อังกฤษ‌,‌อินเดีย‌ ‌โดย‌เน้น‌ ‌ฝึก‌คิด‌ ‌ลงมือ‌ปฏิบัติ‌ ‌ให้‌สามารถ‌ใช้‌งาน‌

ได้‌ใน‌โลก‌จริง‌ ‌โดย‌ ‌python‌ ‌เป็น‌ภาษา‌ ‌ที่‌ค่อน‌ข้าง‌ใหม่‌ ‌เมื่อ‌เทียบ‌กับ‌

ภาษา‌ ‌แบบ‌ ‌C,JAVA‌ ‌ปรับ‌ให้‌ใช้‌ง่าย‌ขึ้น‌และ‌นอกจาก‌นี้‌ ‌Python‌ ‌ยัง‌เป็น‌

ภาษา‌ ‌ที่‌ใช้‌ใน‌งาน‌ด้าน‌ ‌web‌ ‌อย่าง‌แพร่‌หลาย‌ ‌และ‌ ‌งาน‌ทาง‌ด้าน‌

วิทยาศาสตร์‌ ‌งาน‌คำนวณ‌ ‌และ‌งาน‌ ‌ด้าน‌ ‌big‌ ‌Data‌ ‌ก็‌นิยม‌ใช้‌ ‌Python‌ ‌

มาก‌ขึ้น‌ ‌ ‌เรียน‌อย่างไร‌ ‌‌เน้น‌ให้‌ผู้‌เรียน‌เข้าใจ‌ ‌และ‌สามารถ‌ประยุกต์‌ใช้‌ ‌ความ‌รู้‌ใน‌การ‌เขียน‌

โปรแกรม‌คอมพิวเตอร์‌ ‌โดย‌การ‌เรียน‌อย่าง‌เป็น‌ระบบ‌ตั้ง‌และ‌เริ่ม‌ต้น‌ ‌ฝึก‌คิด‌

เชิง‌ ‌ตรรกะ‌ ‌จริงๆ‌ ‌ภาษา‌เขียน‌โปรแกรม‌ต่างๆ‌ ‌เป็น‌เพียง‌เครื่อง‌มือ‌อย่าง‌

หนึ่ง‌เท่านั้น‌ ‌สิ่ง‌ที่‌เรา‌เรียน‌จาก‌ ‌course‌ ‌นี้‌คือ‌ ‌algorithm‌ ‌วิธี‌การ‌เปลี่ยน‌

ความ‌คิด‌ใน‌หัว‌สมอง‌ของ‌เรา‌ ‌ให้‌ ‌computer‌ ‌สามารถ‌เข้าใจ‌และ‌ทำงาน‌

ตาม‌ที่‌เรา‌สั่ง‌ได้‌ ‌วิธี‌การ‌เรียน‌ก็‌คือ‌ ‌ดู‌สิ่ง‌ที่‌อาจารย์‌สอน‌ ‌แล้ว‌ทำ‌ตาม‌ ‌แล้ว‌ฝึก‌

ประยุกต์‌ ‌กับ‌เรื่อ‌งอื่นๆ‌ ‌ถ้า‌ ‌ทำ‌ไม่‌ได้‌ก็‌ให้‌ถาม‌ ‌‌เรา‌มั่นใจ‌ว่า‌ ‌ระบบ‌การ‌สอน‌ของ‌เรา‌เป็น‌ระบบ‌แบบ‌เดียว‌กับ‌ที่‌ใช้‌ใน‌

มหาวิทยาลัย‌ ‌ชื่อ‌ดัง‌ทั่ว‌โลก‌ ‌ถ้า‌นักเรียน‌มี‌พื้น‌ฐาน‌คณิตศาสตร์‌ ‌ที่‌ดี‌ ‌ภาษา‌

อังกฤษ‌ ‌และ‌มี‌เวลา‌มา‌เรียน‌เวลา‌ทำการ‌บ้าน‌สม่ำเสมอ‌ ‌เรียน‌จบ‌แล้ว‌จะ‌

สามารถ‌เขียน‌ ‌python‌ ‌ได้‌แน่นอน‌ ‌

เรียน‌พิเศษ‌ไพ‌ทอน‌ ‌คอร์ส‌ ‌Pythonที่‌เปิด‌สอน‌ ‌

‌py101‌ ‌(Academic‌ ‌Python)‌ ‌ ‌

‌เรียน‌ภาษา‌ ‌python+‌ ‌OOP‌ ‌เทียบ‌เท่า‌เรียน‌ใน‌มหาวิทยาลัย‌ชั้น‌นำ‌ ‌

สามารถ‌นำ‌ความ‌รู้‌ไป‌ประยุกต์‌ใช้‌ใน‌การ‌ทำงาน‌เช่น‌การ‌คำ‌นว‌นทา‌งด้า‌

นการ‌เงิน‌ ‌วิทยาศาสตร์‌ ‌สถิติ‌ ‌ ‌

คอร์ส‌ ‌สอน‌พิเศษ‌ไพ‌ทอน‌ ‌สำหรับ‌ปี1‌ ‌คณะ‌วิศวะ‌ ‌วิทยาศาสตร์‌ ‌ ‌ระยะ‌เวลา‌ที่‌ใช้‌เรียน‌ ‌

PY101‌ ‌(Academic‌ ‌Python)‌ ‌14-16‌ ‌ครั้ง‌ ‌ครั้ง‌ละ‌ ‌3‌ ‌ชั่วโมง‌ ‌[‌เริ่ม‌เรียน‌ได้‌

เลย‌]‌ ‌PY101‌ ‌(Academic‌ ‌Python)‌ ‌เรียน‌อะไร‌บ้าง‌ ‌

course‌ ‌นี้‌เป็น‌ ‌course‌ ‌ที่‌ผู้‌เรียน‌เขียน‌โปรแกรม‌ทุก‌ท่าน‌ต้อง‌เรียน‌ ‌

1.variable‌ ‌,‌ ‌expression‌ ‌,if-else‌ ‌,‌ ‌loop‌ ‌,‌ ‌

2.loop2‌ ‌loop3‌ ‌loop4‌ ‌loop5‌ ‌

3.List‌ ‌,Function‌ ‌

4.pass‌ ‌by‌ ‌value‌ ‌,pass‌ ‌by‌ ‌reference‌ ‌

5.String‌ ‌,‌ ‌File‌ ‌,List‌ ‌2D‌ ‌,Tuple‌ ‌

6.Dynamic‌ ‌Memory‌ ‌allocation‌ ‌

7.Class‌ ‌

8.OOP‌ ‌

9.INHERITANCE‌ ‌

10.POLYMORPHISM‌ ‌

11.Intro‌ ‌to‌ ‌web‌ ‌programming‌ ‌

12.Intro‌ ‌to‌ ‌GUI‌ ‌พื้น‌ฐาน‌ของ‌ผู้‌เรียน‌ ‌1‌.‌คน‌ธรรมดา‌ทั่วไป‌ ‌ไม่‌จำเป็น‌ต้อง‌มี‌พื้น‌ฐาน‌เขียน‌โปรแกรม‌ ‌มา‌ก่อน‌ ‌

2‌.‌อายุ‌ ‌12‌ ‌ปี‌ขึ้น‌ไป‌ ‌

3‌.‌อ่าน‌และ‌เขียน‌ภาษา‌ไทย‌ได้‌ ‌4‌.‌เรา‌สอน‌เป็น‌ภาษา‌ไทย‌ ‌

5‌.‌อ่าน‌ภาษา‌อังกฤษ‌ ‌พอได้‌ ‌

6‌.‌คณิตศาสตร์‌ ‌พื้น‌ฐาน‌ ‌(‌ม‌.‌ต้น‌ ‌-‌ม‌.‌ ‌ปลาย‌)‌ ‌

7‌.‌มี‌เวลา‌มา‌เรียน‌ต่อ‌เนื่อง‌สม่ำเสมอ‌ ‌โปรแกรม‌ที่‌ใช้‌ ‌-IDLE‌ ‌-->‌ ‌Load‌ ‌จาก‌ ‌Python.org‌ ‌ได้‌เลย‌ ‌

-PyCharm‌ ‌-->‌ ‌‌https://www.jetbrains.com/pycharm/‌ ‌

-PyGame‌ ‌-->‌ ‌‌http://www.pygame.org/news.html‌ ‌

-Django‌ ‌-->‌ ‌‌https://www.djangoproject.com/‌ ‌เหมาะ‌สำหรับ‌ ‌

1‌.‌เด็ก‌นักเรียน‌ ‌ม‌.‌ต้น‌ ‌ม‌.‌ ‌ปลาย‌ ‌ที่‌ต้องการ‌รู้‌เรื่อง‌เขียน‌โปรแกรม‌ ‌

2‌.‌เด็ก‌นักเรียน‌ ‌ม‌.‌ต้น‌ ‌ม‌.‌ ‌ปลาย‌ ‌ที่‌ต้องการ‌รู้‌เรื่อง‌เขียน‌โปรแกรม‌ ‌สำหรับ‌

สอบ‌ ‌โอลิมปิก‌วิชาการ‌ ‌สสวท‌.‌ ‌สอวน‌.‌ ‌

3‌.‌บุคคล‌ที่‌เบื่อ‌ใน‌การ‌เรียน‌เขียน‌โปรแกรม‌แล้ว‌เขียน‌ไม่‌ได้‌สัก‌ที‌ ‌

4‌.‌นักเรียน‌นักศึกษา‌ ‌คณะ‌วิศวกรรมศาสตร์‌ ‌,‌ ‌วิทยาการ‌ ‌คอมพิวเตอร์‌ ‌,‌ ‌

คณะ‌วิทยาศาสตร์‌ ‌,‌ ‌ICT‌ ‌

5‌.‌นักเรียน‌ ‌นิสิต‌ ‌นักศึกษา‌ ‌ที่‌ต้องการ‌ความ‌รู้‌ใน‌การ‌เขียน‌โปรแกรม‌เพื่อ‌

เพิ่ม‌เกรด‌การ‌เรียน‌ใน‌มหาวิทยาลัย‌ ‌

6‌.‌นักเรียน‌ ‌นิสิต‌ ‌นักศึกษา‌ ‌ปริญญา‌โท‌ที่‌ต้อง‌ทำงาน‌วิจัย‌และ‌ใช้‌ ‌

Computer‌ ‌ใน‌การ‌แก้‌ปัญหา‌.‌ ‌

7‌.‌ผู้‌ที่‌ต้องการ‌เตรียม‌ตัว‌เรียน‌ต่อ‌ใน‌ระ‌ดับป‌.‌ตรี‌ ‌ป‌.‌โท‌ ‌คณะ‌วิศวะ‌ ‌วิ‌ทยา‌

ศาต‌ร์‌ ‌ด้าน‌ ‌Finance‌ ‌คณะ‌เศรษฐศาสตร์‌ ‌Economicใน‌มหาวิทยาลัย‌ ‌

ใน‌อเมริกา‌ ‌อังกฤษ‌ ‌อินเดีย‌ ‌ที่‌ต้อง‌ใช้‌ ‌Python‌ ‌ใน‌การ‌เรียน‌โปรแกรม‌ ‌หรือ‌

ด้าน‌คำ‌นวน‌ต่างๆ‌ ‌

ทำไม‌คุณ‌ถึง‌ควร‌เรียน‌กับ‌เรา‌ ‌

1‌.‌สอน‌โดย‌อาจารย์‌ระดับ‌เทพ‌ ‌จบ‌เกียรตินิยม‌ ‌จาก‌คณะ‌วิศวกรรมศาสตร์‌ ‌

ภาค‌วิชา‌วิศวกรรม‌คอมพิวเตอร์‌ ‌มหาวิทยาลัย‌ชั้น‌นำ‌ของ‌ประเทศ‌ ‌มี‌

ประสบการณ์‌ ‌ทำงาน‌จริง‌ ‌ใน‌โปร‌เจ็ค‌ขนาด‌ ‌เล็ก‌ ‌กลาง‌ ‌ใหญ่‌ ‌ ‌

2‌.‌ถ้า‌งง‌หรือ‌สงสัย‌สามารถ‌สอบถาม‌ได้‌ทันที‌ ‌

3‌.‌สอน‌ชัดเจน‌สนุก‌เข้าใจ‌ง่าย‌ ‌ใน‌เบื้อง‌ต้น‌ ‌เบื้อง‌กลาง‌ ‌และ‌เบื้อง‌ลึก‌ ‌

4‌.‌เนื้อหา‌ใน‌คอร์ส‌เรียน‌สอน‌ครบ‌ทุก‌เทคนิค‌ ‌การ‌คิด‌ใน‌การ‌เขียน‌

โปรแกรม‌ให้‌ใช้‌งาน‌ได้‌จริง‌ ‌สำหรับ‌นิสิต‌นักศึกษา‌คอร์ส‌ของ‌เรา‌ครอบคลุม‌

ทั้ง‌หลักสูตร‌ใน‌ไทย‌และ‌ต่าง‌ประเทศ‌ ‌อเมริกา‌,‌อังกฤษ‌,‌อินเดีย‌ ‌วิธี‌การ‌จ่าย‌เงิน‌ ‌

จ่าย‌สด‌ที่‌อาคาร‌ของ‌เรา‌ ‌ก่อน‌เริ่ม‌เรียน‌ ‌

วิธี‌การ‌สมัคร‌เรียน‌ ‌

โทร‌ ‌085-350-7540‌ ‌|‌ ‌084-88-00-255‌ ‌

ติดต่อ‌ ‌

085-350-7540‌ ‌(DTAC)‌ ‌

084-88-00-255‌ ‌(AIS)‌ ‌

หรือ‌ทาง‌ ‌EMAIL:‌ ‌‌ntprintf@gmail.com‌ ‌

‌ ‌

ราย‌ละเอียด‌เพิ่ม‌เติม‌ ‌และ‌ค่า‌เรียน‌อยู่‌ใน‌ตาราง‌ด้าน‌ล่าง‌สุด‌ ‌

http://expert-programming-tutor.com/detail_course/python.p‌

hp‌ ‌

‌ ‌

***************************************************‌

*******************‌ ‌
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 74,398