รับสอนเขียนโปรแกรม VB.NET

โดย: expert [IP: 182.232.183.xxx]
เมื่อ: 2020-04-12 12:18:01
รับสอนเขียนโปรแกรม VB.NET

เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง โดย VB.NET เป็นภาษา ที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมบน Microsoft Windows เพราะเป็นภาษาที่ง่ายและได้รับการพัฒนาต่อมาจาก vb 6 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในอดีต นอกจากนี้ VB.NET ยังมี ASP.net ที่ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมบน WEB ได้อีกด้วยเรียนอย่างไรเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนานแน่นอนมี Course ของ VB.NET อะไรบ้างVB101 เป็นพื้นฐาน VB.NET เทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัยปี 1 -2 ทั้งหมด

VB102 (Course แนะนำ ) เรียน 16 ครั้ง เน้น การเรียนโปรแกรมพื้นฐานและ การประยุกต์ใช้งานได้จริง ในการทำ โปรแกรม Windows Desktop Application คอสเรียนมีทั้งแบบ SELF และแบบ เรียนสดกับอาจารย์

VB101 เรียนอะไรบ้าง

ครั้ง ที่ 1 รู้จักกับ variable , expression ,การเขียน if-else , การเขียน loop

ครั้ง ที่ 2 รู้จักกับ loop2 loop3 loop4 loop5

Array ,Method , Static ,sealed ,readonly ,try catch

Method , pass by value ,pass by reference

String , File

Class + Object

Interface Inheritance Polymorphism

GUI

Generic ,Collection

enum ,delegate,using

File CSV

Report And Graph

VB102 เรียนอะไรบ้าง

8 ครั้งแรกเรียนเหมือน VB101

Database Design ,Normalization ,ER Diagram,EER Diagram,โจทย์

SQL , SELECT ,UPDATE, DELETE,INSERT,WHERE,ORDER BY,DISTINCT,GROUP BY,INNER JOIN,LEFT,RIGHT

เขียนโปรแกรมต่อ DATABASE โดยใช้ VB.NET

ทำโปรแกรม เป็น Windows ขึ้นมา (GUI) insert ,update ,delete จาก Database

ทำโปรแกรม พิมพ์บิล พิมพ์ใบเสร็จ

ทำโปรแกรม วาดกราฟ แท่ง กราฟ สี่เหลี่ยม กราฟเส้น กราฟวงกลม

MVC

ทำโปรแกรม Chat

ทำ Web โดยใช้ VB.NET (ASP.NET)

ตัวอย่างการใช้ lib. aforge ,Accord , ทำ Image processing

ทำ Web ขายของ

ทำ Web Board

ดึงข้อมูลจาก Excel

Serialization

ต่อ hardware ด้วย Serial Port RS232

ทำ โปรแกรมต่อ กล้อง WEBCAM

WINDOWS APP WORKSHOP 1

WINDOWS APP WORKSHOP, Software Process ,MVC 2

WINDOWS APP WORKSHOP, Layer 3

NETWORK PROGRAMMING

PRINTING REPORT GRAPH

WCF

Protobuffer - MessagePack ,Framework

Introduction to ASP.NET

พื้นฐานของผู้เรียน1.คนธรรมดาทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรม มาก่อน เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นจน ถึงระดับสูง

2.คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย บางเรื่อง โปรดสอบถามผู้สอนก่อน

3.ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นโปรแกรมที่ใช้ECLIPSE , Notepad++, MySQL, PhpMyAdmin, Apache, MySQLFront, mysql workbenchเหมาะสำหรับ1.นักศึกษาผู้จบการศึกษาใหม่ๆแต่ขาดความมั่นใจในการทำงาน เรียน Course J104 แล้ว ท่านจะ มีความรู้ทุกอย่างที่ใช้ในโลกการเขียนโปรแกรมทาง ธุรกิจ โดยทั่วไป และนอกจากนี้ ท่านยัง มี portfolio จากตอนทำ Work shop ไว้ประกอบการ2สมัครงานหรือเรียนต่อในต่างประเทศอีกด้วย

2.นักศึกษาผู้จบการศึกษาใหม่ๆและต้องการหางานทำระดับเทพ เรียน Course J104 + Data Structure + Algorithm จะได้ฝึกฝีมือและได้รับโอกาสในการเข้าทำงาน เป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ

3.บุคคลที่ต้องการความท้าทายในการเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อฝึกสมองจัดระบบความคิด ให้สามารถเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนที่ใช้งานได้จริง

4.บุคคลที่เบื่อในการเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเขียนไม่ได้สักที

5.นักเรียนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาการ คอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , ICT

6.คนที่ต้องการเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ ไม่ใช่แค่พอเขียนโปรแกรมได้

7.เจ้าของธุรกิจที่สงสัยว่าทำไม programmer มันเขียนโปรแกรมช้าจัง ทำไมงานที่เหมือนจะไม่ยากมันไม่เสร็จสักที

8.นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มเกรดการเรียนในมหาวิทยาลัย

9.นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโทที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหาทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา1.สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง

2.ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที

3.ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ จากนักเรียนทั้งหมดที่ เรียนกับเรามาเรียนทุกครั้ง ทำการบ้านมาส่งทุกรอบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง

4.สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก

5.เนื้อหาในคอร์สเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอร์สของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ

6.ถ้าเรียน J104 คู่กับ Datastructure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที

วิธีการจ่ายเงิน

จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน

วิธีการสมัครเรียน

โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)

084-88-00-255 (AIS)

หรือทาง EMAIL: ntprintf@gmail.comรายละเอียดเพิ่มเติม และค่าเรียนอยู่ในตารางด้านล่างสุด

https://expert-programming-tutor.com/detail_course/vb_net.php

**********************************************************************


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 73,399